MADO evinde düzenlenen programa, İMEP İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez, Kahramanmaraş Sandalyeciler Döşemeciler Oymacılar Kereste İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Mehmet Geçkil ve gazeteciler katıldı.

photo1654611594 (3)
Program İMEP İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez’in açış konuşmasıyla başladı. Yetmez, burada açıklamasında İMEP hakkında katılımcılara bilgi vererek, şunları kaydetti: “Kısa adı İMEP olan İstihdam için Mesleki Eğitim Programı Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı tarafından finanse edilen İMEP, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve Suriyelilerin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Hedef grubumuz Örgün eğitime devam etmeyen 14-17 yaş grubundaki Türk ve Suriyeli çocuklar gençler, Mesleki becerilerinin kısıtlı olması nedeniyle kayıtlı istihdama erişemeyen 18-45 yaş grubundaki Suriyeli ve Türk yetişkinler, Çırak öğrenci yetiştiren ve yetiştirebilecek olan esnaf-sanatkâr işletmeleri başta olmak üzere KOBİ’lerdir” dedi.
“Program bütçesi 30 milyon Avro olup 48 ay sürecek bir programdır”

photo1654611594
Yetmez, açıklamasının devamında ise, “Program Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin illerinde 36 kurumda uygulanmakta olup, Kahramanmaraş ta ki tek okul Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezidir. Bu program, çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonominin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmelerini sağlanacaktır. Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe bize bir meslek öğrenmenin yolunun işbaşında eğitim olduğu gerçeğini sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezine çırak öğrenci olarak kayıt yaptığımız öğrencilerimiz haftada bir gün okula gelir diğer çalışma günlerinde iş yerinde usta öğretici yanında meslek öğrenir ilk iki sene çırak üçüncü sene kalfa ve son sene usta olarak ve lise diplomasının yanı sıra iş yeri açma ruhsatı ve ustalık belgesi ile mezun olur. Bu dönemde genel sağlık sigortası yapılır Çırak bir öğrenciye işyeri tarafından asgari ücretin üçte birinden az olmamak üzere maaş ödenmelidir. Bir kere daha tekrar edecek olursak. Çırak Öğrencilerimiz, Genç yaşta meslek öğrenmeye başlarlar ve özgüvenli bireyler olarak yetişirler. Örgün eğitimden kopmazlar, işyerindeki kazalara karşı devlet güvencesinde sigortalanırlar, kendi cep harçlıklarını kazanırlar, hatta aile bütçesine bile katkı sunabilirler (en az asgari maaşın 1/3’ü oranından aylık gelirleri olur) Öğrenim hayatına devam edebilir, fark derslerini vererek lise diploması alma imkânları olur, çırak öğrenciler Mesleki Eğitim Merkezi’nde 4. yılın sonunda sınavlarında başarılı olurlar ise “Ustalık Belgesi” alabilir. Bu belge ile kendi işyerini açabilir veya bir işletmede kalifiye eleman olarak rahatlıkla işe girebilirler. Yani, mesleki eğitim merkezlerinde okuyarak teorik eğitim alan ve sanayide bu bilgisini pratik eğitimle pekiştiren öğrencilere 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi ve iş yeri açma ruhsatı verilir. Yapılan yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilirler. Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim yoluna ilaveten istemeleri durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkan tanınmıştır.

photo1654611594 (2)

Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkanına sahip olabilecektir” diye konuştu.
Programın 30. ayı dolmak üzere olduğunu ifade eden Yetmez, konuşmasının sonunda ise, “Kahramanmaraş ta çırak öğrenci kaydımızda olağanüstü bir artış yaşanmış olup İMEP Programı kapsamında farkındalık çalışmaları devam etmektedir. Geçen 2020 2021 eğitim öğrenim yılında 280 olan yeni öğrenci sayımız 2021 2022 eğitim yılında 3000 i bulmuştur. Kahramanmaraş il milli eğitim müdürümüz sayın Yusuf Kahraman beyefendi duruma el koymuş gerekli talimatları vermiş ve yeni bir okul tahsis süreci tamamlanmıştır. Erişim çalışmaları işyeri ve aile ziyaretleri ayrıca Toplum Temelli Toplantılar ile devam etmektedir. Program kapsamında İşyeri Sahipleri, Usta ve Usta Öğreticilerimize Çıraklık Mevzuatı ve Z Kuşağını Anlama eğitimleri başlamıştır. İMEP’in temel amaçlarından biri de ve tabi kırmızı çizgimiz çocuk işçiliği ile mücadeledir. Bu konuda Ulusal ve Uluslararası tanımlardan hareketle Milli Eğitim ve Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile hareket eder. Programımız toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verir. Bize göre Bir mesleğin kadına veya erkeğe göre olarak algılanması yanlıştır. Saha deneyimlerimizde metal işlerinde çok başarılı kız öğrencilerimiz olduğu gibi gayet başarılı pastacılık yada terzilik öğrenimi gören erkek öğrencilerimizi de gözlemlemiş bulunuyoruz. Birkaç hususu tekrar özellikle belirtmek isterim Çırak öğrencilerin eğitimlerini tamamladıklarında işe girme oranı %90’dan daha fazladır. Çırak eğitimi devlet tarafından desteklenen ücretsiz bir örgün eğitim seçeneğidir. Eğitim alan kişi ne okula (MEM) ne de işyerine ücret ödemez. Çıraklık eğitimi kapsamında çırak öğrencilerin aldıkları ücret ödemesi aile gelirine eklenmez. Dolayısıyla ailenin aldığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Yardımı, Yeşilkart ve Sosyal Uyum Yardımı (Kızılaykart) gibi desteklerin bu gerekçeyle kesilmesi söz konusu olamaz. İMEP Programı ile; Çırak öğrenciler için kırtasiye yardımı, yemek yardımı, MEM’ler için eğitimci kadronun kapasitesinin güçlendirmesine yönelik eğitimler, küçük onarım çalışmaları, materyal desteği de vermekteyiz. Gençlerimizin önemli bir bölümü kayıtdışı olarak bir işletmelerde çalışmaktadır. Bizler bu program sayesinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik çalışmalarımızın olduğuna da dikkat çekmek isterim. İMEP programı ile ayrıca kendi işletmelerimizin gelecekte karşılaşabilecekleri risklerden de korumayı hedeflemekteyiz. Malumlarınız olduğu üzere sosyal sigortalara karşı işlenen suçlarda zaman aşımı bulunmamaktadır. Bugün herhangi bir işyerinde kayıt dışı olarak çalışan bir genç bir süre sonra şikayette bulunarak ve belki de çekilmiş bir kare fotoğraf ile bir yada daha fazla şahit göstererek işletmelerden çok ciddi rakamlarda tazminat talep edebilir yada çok ufak ta olsa (ki büyük yada ölümle sonuçlanabilen ) iş kazaları geçirebilir. Böyle bir durumla karşılaşmak bir işveren için hem maddi hem vicdani açıdan kolay değildir. Sonuç olarak mesleki eğitime önem vermek gençlerimize kaliteli bir mesleki eğitim vererek hem istihdama hem topluma kazandırmak bireyler ve kurumlar olarak her birimizin vazifesidir. Tabii ilimizde ki kurumlardan da bir takım taleplerimiz bulunmaktadır. Özellikle il düzeyinde Kahramanmaraş Valiliği birimlerinin Koruma Altındaki Suriyeli Ailelere ulaşmak için desteğine ihtiyaç duymaktayız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğünden; veri teminine ihtiyaç duymaktayız. Göç idaresinden; barınma merkezinde çalışabilmek, meslek edinmek ve aynı zamanda okul tahsilini de yapmak isteyen Suriyeli gençlere ve ailelerine ulaşabilmek için yardım istiyoruz. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığının çırak yetiştiren her odası ile sayın başkanımızın da talimatları ile çalışıyoruz. Ticaret ve Sanayi odamıza üye işletmeler ile işbirliği içindeyiz.

photo1654611594 (1)

Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkanına sahip olabilecektir” diye konuştu.
Programın 30. ayı dolmak üzere olduğunu ifade eden Yetmez, konuşmasının sonunda ise, “Kahramanmaraş ta çırak öğrenci kaydımızda olağanüstü bir artış yaşanmış olup İMEP Programı kapsamında farkındalık çalışmaları devam etmektedir. Geçen 2020 2021 eğitim öğrenim yılında 280 olan yeni öğrenci sayımız 2021 2022 eğitim yılında 3000 i bulmuştur. Kahramanmaraş il milli eğitim müdürümüz sayın Yusuf Kahraman beyefendi duruma el koymuş gerekli talimatları vermiş ve yeni bir okul tahsis süreci tamamlanmıştır. Erişim çalışmaları işyeri ve aile ziyaretleri ayrıca Toplum Temelli Toplantılar ile devam etmektedir. Program kapsamında İşyeri Sahipleri, Usta ve Usta Öğreticilerimize Çıraklık Mevzuatı ve Z Kuşağını Anlama eğitimleri başlamıştır. İMEP’in temel amaçlarından biri de ve tabi kırmızı çizgimiz çocuk işçiliği ile mücadeledir. Bu konuda Ulusal ve Uluslararası tanımlardan hareketle Milli Eğitim ve Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile hareket eder. Programımız toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verir. Bize göre Bir mesleğin kadına veya erkeğe göre olarak algılanması yanlıştır. Saha deneyimlerimizde metal işlerinde çok başarılı kız öğrencilerimiz olduğu gibi gayet başarılı pastacılık yada terzilik öğrenimi gören erkek öğrencilerimizi de gözlemlemiş bulunuyoruz. Birkaç hususu tekrar özellikle belirtmek isterim Çırak öğrencilerin eğitimlerini tamamladıklarında işe girme oranı %90’dan daha fazladır. Çırak eğitimi devlet tarafından desteklenen ücretsiz bir örgün eğitim seçeneğidir. Eğitim alan kişi ne okula (MEM) ne de işyerine ücret ödemez. Çıraklık eğitimi kapsamında çırak öğrencilerin aldıkları ücret ödemesi aile gelirine eklenmez. Dolayısıyla ailenin aldığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Yardımı, Yeşilkart ve Sosyal Uyum Yardımı (Kızılaykart) gibi desteklerin bu gerekçeyle kesilmesi söz konusu olamaz. İMEP Programı ile; Çırak öğrenciler için kırtasiye yardımı, yemek yardımı, MEM’ler için eğitimci kadronun kapasitesinin güçlendirmesine yönelik eğitimler, küçük onarım çalışmaları, materyal desteği de vermekteyiz. Gençlerimizin önemli bir bölümü kayıtdışı olarak bir işletmelerde çalışmaktadır. Bizler bu program sayesinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik çalışmalarımızın olduğuna da dikkat çekmek isterim. İMEP programı ile ayrıca kendi işletmelerimizin gelecekte karşılaşabilecekleri risklerden de korumayı hedeflemekteyiz. Malumlarınız olduğu üzere sosyal sigortalara karşı işlenen suçlarda zaman aşımı bulunmamaktadır. Bugün herhangi bir işyerinde kayıt dışı olarak çalışan bir genç bir süre sonra şikayette bulunarak ve belki de çekilmiş bir kare fotoğraf ile bir yada daha fazla şahit göstererek işletmelerden çok ciddi rakamlarda tazminat talep edebilir yada çok ufak ta olsa (ki büyük yada ölümle sonuçlanabilen ) iş kazaları geçirebilir. Böyle bir durumla karşılaşmak bir işveren için hem maddi hem vicdani açıdan kolay değildir. Sonuç olarak mesleki eğitime önem vermek gençlerimize kaliteli bir mesleki eğitim vererek hem istihdama hem topluma kazandırmak bireyler ve kurumlar olarak her birimizin vazifesidir. Tabii ilimizde ki kurumlardan da bir takım taleplerimiz bulunmaktadır. Özellikle il düzeyinde Kahramanmaraş Valiliği birimlerinin Koruma Altındaki Suriyeli Ailelere ulaşmak için desteğine ihtiyaç duymaktayız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğünden; veri teminine ihtiyaç duymaktayız. Göç idaresinden; barınma merkezinde çalışabilmek, meslek edinmek ve aynı zamanda okul tahsilini de yapmak isteyen Suriyeli gençlere ve ailelerine ulaşabilmek için yardım istiyoruz. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığının çırak yetiştiren her odası ile sayın başkanımızın da talimatları ile çalışıyoruz. Ticaret ve Sanayi odamıza üye işletmeler ile işbirliği içindeyiz.

Milli Eğitim İl Müdürümüz bizi özellikle Suriyeli ve Türk çırak öğrenci bulma ve MEM e kayıt ettirme noktasında desteklemektedir” değerlendirmesinde bulundu. Program, sertifika töreninin ardından sona erdi.