Hükümet, hem 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da hem de 5 yıllık Kalkınma Planı'nda deprem bölgesinde atılacak adımları ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi çalışmalarında yerleşik kültürü yaşatan nüfusun ikametlerine dönmesinin sağlanacağını, tarihi ve kültürel dokunun bütüncül olarak ihya edilmesi ve tarihi dokunun bulunduğu eski kent bölgeleriyle yeni kent yerleşimleri arasındaki ilişkinin güçlendirilerek devam ettirileceğini söyledi. Yılmaz, özellikle Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden etkilenen şehirlerin, şehircilik geleneklerine uygun, iklim dostu ve afete dirençli şehircilik anlayışı ile yeniden inşasının gerçekleştirileceğini, tüm ülkede tek koordinat sistemine geçilerek kadastro modernizasyonunun da tamamlanacağını belirtti.

KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK
Depremin yaraları ivedilikle sarılacak, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik iyileştirme faaliyetleri yürütülecek. Hak sahibi vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara ve işyerlerine kavuşmaları sağlanacak. Depremlerden etkilenen illerde sosyo-ekonomik hayatın tümüyle normale döndürülmesine yönelik projelere öncelik verilecek. Kamu harcamalarında depremlerin yaralarının sarılmasına ve afet riskinin azaltılmasına öncelik verilecek. Depremin etkilerini gidermek amacıyla kamunun yapacağı toplam harcama 1 trilyon 28 milyar lira planlandı. Bu yıl yapılan harcama 762 milyar liraya ulaşırken, 6 Şubat depremlerinin 2023 ve 2024 bütçesine etkisi 1 trilyon 790 milyar lira oldu. Deprem bölgesindeki üretim, turizm ve ticaret faaliyetlerinin afet öncesi canlılığına kavuşturulmasına yönelik ayrılan finansman kaynakları çeşitlendirilecek, Afet riski taşıyan bölgelerde kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları altyapı ve üstyapı tesisleriyle bir bütün olarak planlanarak sürdürülebilir bir çevrede ve sosyal konut standartlarına uygun şekilde inşa edilecek. Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek. Tüm illerde mikro ölçekte afet risk analizleri yapılarak afete duyarlı yerleşim yeri tercihlerine yönelik farkındalık artırılacak.

İSTİHDAM İMKANI YARATILACAK
Depremlerden etkilenen kadın üretici ve girişimcilerin hayata yeniden katılmalarını ve tutunmalarını sağlamak için üretimin, yenilikçi teknolojilerin, işbirliğinin, psikolojik güçlenmenin de içinde olduğu program ve projeler hayata geçirilecek. Yerleşik kültürü yaşatan nüfusun ikametlerine dönmesi, tarihi ve kültürel dokunun bütüncül olarak ihya edilmesi sağlanacak.