Tarih Öncesi Dönemler: Kahramanmaraş'ın tarih öncesi izleri, arkeolojik çalışmalarla 14-16 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bölgede Paleolitik Çağ'dan itibaren insan varlığını işaret eden izler bulunmaktadır.

Hitit Dönemi: M.Ö. 2000-1200 yılları arasında, Kahramanmaraş bölgesinde bulunan Gurgum Krallığı, Hititlerin önemli merkezlerinden biriydi. Günümüze ulaşan birçok arkeolojik eser, bu dönemin izlerini taşımaktadır.

Asur Dönemi: M.Ö. 762-612 yılları arasında Asurluların hâkimiyetinde olan Kahramanmaraş, önemli bir ticaret merkezi olarak öne çıkmıştır.

Pers Dönemi: M.Ö. 330 yılında Pers İmparatorluğu'nun egemenliğine giren Kahramanmaraş, Perslerin kontrolünde kalmıştır.

Büyük İskender Dönemi: M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender'in Persleri yenmesiyle Kahramanmaraş, Makedonya İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur.

Roma ve Bizans Dönemi: M.S. 64 yılında Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine giren Kahramanmaraş, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehir olmuştur.

İslam Dönemi: 637 yılında Halid Bin Velid komutasındaki İslam ordusunun fethiyle Kahramanmaraş, Bizans ve İslam medeniyetleri arasında bir mücadele alanı haline gelmiştir.

Selçuklu Dönemi: 1086 yılında kurulan Dulkadiroğulları Beyliği, Kahramanmaraş'ı önemli bir merkez haline getirmiştir.

Osmanlı Dönemi: 1515 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyetine giren Kahramanmaraş, önemli bir yönetim merkezi olmuştur.

Kahramanmaraş'ta Gazze Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı! Kahramanmaraş'ta Gazze Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı!

Eski Kahramanmaras

Kahramanmaraş'ın İsim Değişimleri:

Markas veya Markasi: Hitit ve Asur dönemlerinde kullanılan isim. Germenicia: Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan isim. Marasion: Bizans döneminde kullanılan isim. Maraş: Osmanlı dönemi ve 20. yüzyılın başlarına kadar kullanılan isim. Kahramanmaraş: 1925 yılında Kurtuluş Savaşı'ndaki direnişten sonra verilen unvan.