Türkiye nüfusunun yüzde 15,3 ünü genç nüfus oluşturdu. Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 26,9 unu çocuk nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfus 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 49,9 unu kadınlar, %50,1 ini erkekler oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, 2021 yılında Kahramanmaraş’ta 17 bin bebek Dünya’ya gelmişti. Bu bebeklerin 8 bin 676 tanesi erkek olurken, 8 bin 324 tanesi kız oldu. 2022 yılında ise 14 bin 345 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin 7 bin 480' i erkek, 6 bin 865' i ise kız oldu. Bu verilere, Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeli sığınmacılar dahil değil.

photo1671880848 (1)

KAHRAMANMARAŞ'IN NÜFUSU NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülkedeki idari kayıtlar temel alınarak 2021 nüfus sayımı gerçekleştirildi.
2021 yılında Kahramanmaraş'ın toplam nüfus sayısı 1 milyon 171 bin 298 olarak hesaplanmıştı. Erkek nüfusu 594 bin 776, Kadın nüfusu 576 bin 522 olarak hesaplandı. Yüzde olarak ise: yüzde 50,78 erkek, yüzde 49,22 kadındır. Yine TÜİK verilerine göre Kahramanmaraş'ta boşanma oranında da hafif yükselme oldu. Hayat şartları zorlastıkça buna paralel olarak artan boşanma oranlarına baktığımızda Kahramanmaraş'ta boşanma oranı 2020 yılında 1,52 iken 2021 yılında 2,11'e yükseldi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü.

EVLENME SAYISI NE KADAR?
2021 yılında evlenme sayısı 8 bin 741'di. 2022 yılında ise bu oran 8 bin 589'a düştü. İlçeler baz alındığında en fazla evlilik yapan ilçe; 3 bin 616 sayısı ile Onikişubat oldu.