Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, paket kapsamında önemli adımlar atılacak. Bunların başında, 3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar personel alımı yapılması geliyor. Ayrıca, toplu taşıma bölgelerinde kamu personel servislerinin sonlandırılması planlanıyor.

Paket detaylarına göre, kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek ve mal-hizmet alım ödemeleri ile yatırım ödeneklerinde kesintilere gidilecek.

Bakan Şimşek'in vurguladığı önemli bir nokta ise kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedeflemeleri ve güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçirmeleri oldu. Bu adımların, kamu kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlaması bekleniyor.

Bakan Şimşek, bakanlıklara verilen ödeneklerin kontrol altında olacağını ve kesinlikle aşılmayacağını ifade etti. Ayrıca, herhangi bir bakanlığa ilave ödenek verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Şimşek, tasarruf tedbirlerine uyumun önemine de değinerek, kamu idarelerinin ve personelinin bu önlemlere uyması gerektiğini belirtti. Denetim sürecinin ise bakanlık tarafından gerçekleştirileceğini ve herhangi bir mali mevzuata aykırılık tespit edilirse yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Gelecek dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu ve vergide adalet reformu gibi alanlarda çalışmaların devam edeceğini dile getiren Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda da adımlar atılacağını belirtti.

Deprem Bölgesindeki İllerde Yapılandırma Başvuru Süresi 2 Aralık'a Kadar Uzatıldı! Deprem Bölgesindeki İllerde Yapılandırma Başvuru Süresi 2 Aralık'a Kadar Uzatıldı!