Türk Dil Kurumu tarafından Türk kodlama sistemine göre Ö haarrfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir

Cevap:  İzmir