Zehirleri vücuttan atan besinler

Modern yaşamın getirdiği çevre kirliliği topraklarımızı, havamızı, besinlerimizi zehirli maddelerle zararlı hale getiriyor.

Zehirleri vücuttan atan besinler

Modern yaşamın getirdiği çevre kirliliği topraklarımızı, havamızı, besinlerimizi zehirli maddelerle zararlı hale getiriyor.

18 Nisan 2014 Cuma 09:09
Zehirleri vücuttan atan besinler
Kurşun, kemiklerimizdeki kalsiyumla yer değiştirip kemiklerimizi eritiyor, alüminyum ise özellikle beyin ve sinir sisteminde çok önemli işlevi olan magnezyumun yerine geçip alzheimera yatkınlığa neden oluyor.

Do­ğal, ya­ni or­ga­nik ya­şam­dan uzak­laşÂ­tık­ça be­de­ni­miz ze­hir­li mad­de­ler­le baş ede­mez ha­le ge­li­yor. İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Dr. Öz­gür Şa­mil­gil, kad­mi­yu­mun, çin­ko­nun ye­ri­ne ge­çer­ken böb­rek­ler­de bi­rik­me­ye başÂ­la­yıp, si­nir lif­le­rin­de ile­ti bo­zuk­lu­ğu do­ğur­du­ğu­nu, ni­ke­lin de man­ge­ne­zin ye­ri­ni ala­rak kan­se­re yat­kın­lık yap­tı­ğı­nı açık­la­dı.

Organların bitmeyen uğraşı

Şa­mil­gil, “As­lın­da ka­ra­ci­ğer ve böb­rek­le­ri­miz dur­mak­sı­zın bu mad­de­le­ri (ağır me­tal­le­ri) ze­hir­siz­leşÂ­tir­mek­le uğ­ra­şı­yor, dışÂ­kı, id­rar ve ter­le at­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ze­hir­siz­leşÂ­tir­me an­la­mı­na ge­len de­toks ile il­gi­li bi­lim­sel ola­rak is­pat edil­miş ke­sin bir yön­tem ol­ma­sa da ba­zı gı­da­la­rın bu an­lam­da fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yo­r” de­di. İşÂ­te bun­lar­dan en sık öne­ri­len­le­ri :

Brokoli

Bro­ko­li, kar­na­ba­har, la­ha­na, kı­vır­cık sa­la­ta ai­le­si, yo­ğun sül­fo­ra­fan içe­ri­ği sa­ye­sin­de gen­le­ri­mi­zin yük­sek mik­tar­da an­ti­ok­si­dan ve ze­hir­siz­leşÂ­ti­ri­ci mad­de­ler üret­me­si­ni sağ­lar, kan­se­re kar­şı önem­li de­re­ce­de ko­ru­yu­cu­dur.

Yaban mersini

Yük­sek mik­tar­da an­to­si­ya­nin içer­me­si ne­de­niy­le, hüc­re­le­ri ze­hir­li mad­de­ler­den ko­ru­ma ve arın­dır­ma­da çok fay­da­lı­dır.

Soğan-sarımsak

Sülfür içeriği nedeniyle karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur ve antiboitik benzeri etkisiyle mikroplara karşı direnç sağlar. Birçok faydalı mineral içerir, kansere karşı koruyucudur. Böbreklerin süzmesine yardımcı olur.

Elma

Be­sin kat­kı­la­rı­nın ve me­tal­le­rin vü­cut­tan uzak­laşÂ­tı­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı olan su­da eri­yen pek­tin isim­li bir tür lif içe­rir.

Maydanoz

Karaciğerin metabolizmasını hızlandırarak zehirli maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Böbreklerin çalışmasını arttırıcı etkisi vardır. A, C ve K vitaminlerinden çok zengindir.

Tarçın-zencefil

Tar­çın, de­mir, kal­si­yum ve man­ge­nez­den zen­gin­dir, yağ asit­le­ri­nin par­ça­lan­ma­sı­nı ko­lay­laşÂ­tı­rır, şe­ker me­ta­bo­liz­ma­sı­nı dü­zen­le­ye­rek ka­ra­ci­ğe­rin iş yü­kü­nü azal­tır. Zen­ce­fil: Ba­ğır­sak ha­re­ke­ti­ni ar­tı­rır, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır, atık mad­de­le­rin atı­lı­mı­nı ko­lay­laşÂ­tı­rır, işÂ­ta­hı fren­ler.

Kurt üzümü

Çin tıb­bın­da asır­lar­dır kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de de ye­tişÂ­ti­ril­mek­te­dir. Ta­dı ya­ban mer­si­ni ile ki­raz ara­sı olan tat­lı ve su­lu bir mey­ve­dir, mey­ve­si ve yap­rak­la­rı kul­la­nıl­mak­ta­dır. Por­ta­kal­dan çok da­ha faz­la C vi­ta­mi­ni içe­rir. Tü­mör­le­re kar­şı de­ney fa­re­le­rin­de fay­da­lı bu­lun­muşÂ­tur, 
DNA­'yı ko­rur. Çin­ko, kal­si­yum, ger­man­yum, se­len­yum, fos­for gi­bi fay­da­lı bir­çok ele­men­ti içe­rir. Ha­vuç­tan da­ha iyi bir A vi­ta­mi­ni ön­cü­lü olan be­ta ka­ro­ten kay­na­ğı­dır. Ka­ra­ci­ğe­ri ko­rur. Gö­zü sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğın­dan ko­rur.

Susam

Ka­ra­ci­ğe­ri ko­rur. Zen­gin lif içe­ri­ği sa­ye­sin­de ba­ğır­sak fonk­si­yon­la­rı­na yar­dım­cı ve ba­ğır­sak kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu­dur. Ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­rı en­gel­le­yi­ci ve iyi­leşÂ­ti­ri­ci et­ki­si var­dır.

Fesleğen

Fes­le­ğen, na­ne ve rey­han kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu, vü­cut­ta su tu­tul­ma­sı­nı en­gel­le­yi­ci özel­lik­le­ri olan be­sin­ler­dir. Ro­ma­tiz­ma, ko­lit gi­bi il­ti­ha­bi has­ta­lık­la­ra ve kan­se­re kar­şı ko­rur.

Pancar

Mag­nez­yum, de­mir, çin­ko ve kal­si­yum­dan zen­gin ol­ma­sı ne­de­niy­le vü­cut­tan ze­hir­le­rin atıl­ma­sı­nı ko­lay­laşÂ­tı­rır. Kan­ser­le mü­ca­de­le­de çok et­ki­li olan be­ta­si­ya­nin açı­sın­dan ol­duk­ça zen­gin­dir.

Ananas

Haz­mı ko­lay­laşÂ­tı­ran ve ba­ğır­sak te­miz­li­ği sağ­la­yan bro­me­la­in içe­ri­ği ne­de­niy­le vü­cut­tan za­rar­lı mad­de­le­ri uzak­laşÂ­tı­rır.

Enginar

Ka­ra­ci­ğe­rin za­rar­lı mad­de­le­ri ze­hir­siz­leşÂ­tir­me­si­ni sağ­la­yan si­li­ma­rin ve yağ­la­rın ko­lay par­ça­la­ma­sı­nı sağ­la­yan mad­de­ler­le ko­ru­yu­cu özel­lik gös­ter­mek­te­dir.

Rezene

Yo­ğun lif içe­ri­ği sa­ye­sin­de ba­ğır­sak­lar­dan za­rar­lı mad­de­le­rin atı­lı­mı­nı hız­lan­dı­rır, sin­di­ri­mi ko­lay­laşÂ­tı­rır.

Avo­ka­do

Hem su­da eri­yen hem de eri­me­yen lif­ler içer­di­ğin­den bar­sak te­mi­z­li­ği­ne yar­dım­cı olur, ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­ra kar­şı ko­ru­yu­cu ve iyi­leşÂ­ti­ri­ci et­ki­si var­dır.
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126