Enerji Bakanı Yıldız, Dedeoğlu'nun sorularını cevaplandırdı

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun Kahramanmaraş'ın enerji konusundaki sıkıntılarını dile getirdiği soru önergelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Genel Kurulu'nda cevap verdi.

Enerji Bakanı Yıldız, Dedeoğlu'nun sorularını cevaplandırdı

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun Kahramanmaraş'ın enerji konusundaki sıkıntılarını dile getirdiği soru önergelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Genel Kurulu'nda cevap verdi.

18 Ocak 2012 Çarşamba 18:18
Enerji Bakanı Yıldız, Dedeoğlu'nun sorularını cevaplandırdı
banner208
Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş Milletvekilinin (6/533) esas numarayla verdiği sözlü soru önergesinde bahsettiği "MTA tarafından Doğu Akdeniz'deki jeotermal aramalarıyla alakalı Kahramanmaraş ilinde neler yapılmıştır?" diye sordular. Tabii ki, bizim 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsatında MTA Genel Müdürlüğünce yürütülen Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında yapılan detaylı jeotermal etüt sonucunda herhangi bir jeotermal emareye rastlanmamıştır. Kapıçam mevkisindeki MTA Genel Müdürlüğü adına tescilli jeotermal kaynak arama ruhsatları bulunmadığından da bu bölgede çalışma yapılmamıştır. Sayın Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş Milletvekilinin Kahramanmaraş Organize Sanayisiyle alakalı, elektrik tarifeleriyle alakalı sorduğu bir soru var. Tabii ki, bunun AKEDAŞ tarafından belli kanun ve mevzuatlara dönük yapılan bir cevaplaması var. 2013 yılı itibarıyla mesken hariç tüm tüketiciler, 2015 yılı itibarıyla da tüm tüketicilerin serbest tüketici olacağı hususu kanun ve mevzuatlarımızda yer almıştır. Geçiş dönemi sonrasında abone grupları arasında mevcut sübvansiyonların tamamen sona ereceği ve tüketicilerin sistemde müsebbibi oldukları maliyetlere katlanmak zorunda kalacakları bir esastır. 2013 tarihi itibarıyla çapraz sübvansiyonların da ya da tüketicilerin desteklenmesine düşük fiyat uygulamalarının da bir düzenlemeye muhtaç olduğunu söylemem yeterlidir diye düşünüyorum. Yine, Sayın Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş Milletvekilinin (6/538) esas numaralı sözlü soru önergesinde sorduğu Pazarcık ilçesiyle alakalı. Yine enerjiyle alakalı bir, doğal gazla alakalı bir talebi vardır. Doğal gazla alakalı da, tabii ki dağıtım şirketinin ARMADAŞ, Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım Şirketine ait bunlarla alakalı görüşmeler yapılmıştır ve tabii ki lisans sahibi şirketin yazılı talebi aranıyor, EPDK'ya müracaatları yapılıyor. Bu talebin olması hâlinde lisans sahibi dağıtım şirketince Pazarcık ilçesine ilişkin olarak hazırlanacak fizibilite çalışmalarıyla yapılacak yatırımlar teknik ve ekonomik kriterler açısından da değerlendirilecektir. Sayın Mesut Dedeoğlu'nun (6/540) esas numaralı verdiği sözlü soru önergesinde, yine, Kılavuzlu Trafo Merkezinden bahsedilmektedir organize sanayisinde. Önceki hafta pazar günü Kahramanmaraş'ta bir bölge toplantısı yaptık ve orada Sayın Valinin başkanlığında bulunan bütün Kahramanmaraş bürokrasisiyle de beraber yaptığımız toplantılarda bir yol haritasını belirledik. Daha önceki hafta Malatya'da, geçtiğimiz hafta Kocaeli'de, bölgede yaptığımız toplantılar gibiydi. Kılavuzlu Trafo Merkezinde 154/34 kilovatlık ve 2x100 mv'lık trafolar işletmededir ve bunlarla alakalı da arz güvenliği açısından sorun teşkil etmeyecek şekilde bu çalışmalara devam etmekteyiz. Aynı zamanda TEİAŞ Genel Müdürlüğümüz bununla alakalı yük analizini takip etmektedir ve yük artışlarını da gerektiği gibi değerlendirmektedir. Sayın Mesut Dedeoğlu'nun (6/541) esas numaralı sözlü soru önergesinde bahsettiği, Küçük Sanayi Sitesine ait bin adet yeni iş yerinin ihtiyaçlarıyla alakalı doğal gaz bağlantısı konusu vardır. Ben kendileriyle de görüştüm. Bu konudaki kendilerine yazılı olarak da verdiğimiz cevapta, doğal gaz dağıtım şirketine bildirecekler ve söz konusu talep doğal gaz arz sağlamasıyla alakalı, 2012 yatırım planlarında yer almasıyla da alakalı, ki arkadaşlarımızla da konuşmuş bulunuyoruz. 24'üncü soru olarak da Sayın Mesut Dedeoğlu'nun yine (6/542) esas numaralı sözlü soru önergesinde, Andırın bölgesindeki çok sayıdaki HES yatırımlarıyla alakalı bilgi istemişlerdir. Trafolar kapasitelerini doldurmuş mudur ve biz burada yatırımlarımıza devam edecek miyiz? Tabii ki Andırın Trafo Merkezi Tevziat Projesi yer almakta olup söz konusu projenin 2012 yılı içerisindeki yatırımlarda yer almasını biz de takip ediyoruz. Yine Sayın Mesut Dedeoğlu'nun, (6/544) esas numarayla verdiği sözlü soru önergesinde, Kahramanmaraş ilindeki Çağlayan Havza Trafo Merkezine yönlendirilmiş üretim santralleri vardır ve bunları Çağlayan Havza Trafo Merkezi'ndeki hizmete açmayı düşünüyor muyuz kalıcı olarak dediğimizde, tabii ki ihale edildi TEİAŞ tarafından ve 2012 sonu itibarıyla da tesisler inşallah tamamlanmış olacaktır. Yine Sayın Mesut Dedeoğlu'nun, (6/573) esas sayılı sözlü soru önergesinde bahsettiği, Kılavuzlu Barajı'ndaki gövde kısmının tamamlanmasından bu yana elektrik üretiminin aksamasıyla alakalı soruları var. Tabii ki burada TEMSAN'dan kaynaklanan aksaklığın, onun da ihale sürecindeki aksaklıklarını arkadaşlarımızla en son toplandık ve geçen hafta Su ve Orman Bakanlığıyla yaptığımız toplantıda bunların yol haritalarını belirledik. HES elektromekanik tesisatın gecikmesiyle alakalı da bundan sonraki takvimimizi belirlemiş olduk. Mesut Dedeoğlu'nun, (6/573) esas sayılı verdiği yine bu soruda, aynı soruda, biz hangi takvimlerde bitirileceğini de bu manada açıkladık. İnşallah, 1/4/2012 tarihinde bununla alakalı elektromekanik kısmın montajının yapılmasını ben de ümit ediyorum. Sayın Mesut Dedeoğlu'nun, (6/575) esas sayılı sözlü soru önergesinde bahsettiği Afşin-Elbistan Termik Santralinin, 21 HES ve yapımı devam eden 12 HES yatırımıyla beraber değerlendirilmesini istemişler ve bir grup müdürlüğü burada kurulacak mıdır diye. Biz, burada grup müdürlüğü kurmayacağız ama şu anda ihtiyaç olarak röle müdürlüğünün kurulması esas ve bunun da doğru olduğuna inanıyoruz. Bir röle müdürlüğü eklenecek ve Kahramanmaraş'ın ihtiyaçları karşılanmış olacak. Mesut Dedeoğlu'nun, yine (6/576) esas numaralı sözlü soru önergesinde, organize sanayideki yeni iş yerlerine doğal gaz bağlanıp bağlanmayacağıyla alakalı konusuydu. Burada da organize sanayinin talep yazısı 11 Ekim 2011 tarihinde ARMADAŞ'a verildiğini görüyoruz. Bölgenin haritası, kalite üzerindeki işletmelerin tüketim noktaları ve değerleri, gaz arzı sağlamak üzere yatırım programına da bu dâhil edilmiş olacaktır. Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu (6/658) esas sayılı sözlü soru önergesinde Afşin Termik Santralinin bacalarına filtre takılmasını soruyor "Takmayı düşünüyor musunuz?" diye. Afşin Elbistan A Termik Santral üniteleri elektrostatik filtreleri de içerecek şekilde montajı yapılarak, 1984, 1985, 1986 ve 1987 yıllarında dört ayrı ünite devreye alınarak devam etmiştir. O tarihten beri de elektrostatik filtreleri olduğu hâlde çalışmaktadır ve bununla alakalı da özellikle baca gazı arıtma tesisleriyle de alakalı işlemler bu manada işletilmektedir. Mesut Dedeoğlu (6/673) esas numaralı sözlü soru önergesinde soğutma kulelerinde meydana gelebilecek olan buharın, sıcak suyun Afşin ilçesinin ısınmasında kullanılıp kullanılmayacağını soruyor. Evet, bu çok doğru bir yaklaşım. Biz de hazırlıklarımızı yaptık, Afşin Elbistan B Termik Santralinden bölge ısıtma sistemine ısı vermek üzere dönüşüm yapılmasına dair EÜAŞ'ın 2012 taslak programında, yatırım programında bununla alakalı kararımızı aldık ve TÜBİTAK MAM'la da fizibilite raporu hazırlatıp bununla alakalı inşallah biz de o ilçenin bundan yararlanmasını istiyoruz. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Enerji Bakanına teşekkür ederek şu soruyu yöneltti: “Sayın Bakanım Kahramanmaraş'la ilgili vermiş olduğum soruların birçoğuna cevap verdiniz, teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş ürüten bir şehirdir sanayisiyle. Bu bağlamda Kahramanmaraş'ın elektriği ve doğal gazı çok önemlidir, bu konudaki çalışmalarınıza çok teşekkür ediyorum. Yalnız, Afşin, Elbistan'daki hava kirliliğiyle ilgili olarak, o bölge yaşanılamaz durumda. Bahsetmiş olduğunuz tarihlerdeki daha önce takılan filtreler geçerliliğini yitirmiştir. Temenni ediyorum ki en kısa süre içerisinde termik santrallerimize tekrar filtreler takılır, o bölge yaşanılır bir hâle gelir diye düşünüyorum.” dedi. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yeniden kürsüye çıkarak Dedeoğlu'nun açıklamalarına yeniden cevap verdi. Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu'nun”¦ Tabii ki Maraş için ve bütün illerimiz için uğraşmamız gerekiyor. Dediğim gibi, orada bölge toplantısını da yaptık, birçok konuyu da ele aldık, iletim hatlarından tutun ki dağıtım hatlarına varıncaya kadar. Tabii Maraş'ta sevindirici bir durum var. Üretim hem sanayide hem de organize sanayide çok ciddi şekilde ilerliyor, müthiş bir güç talebi var. Bunların her birisi ülkemiz için, özellikle Maraş için sevindirici şeyler. Kahramanmaraş'ın özellikle Afşin Elbistan -ben de gittim, gördüm- ağının şu anda hukuki işlemleri bitirildi ve bir müktesep hakkı bulunan şirketle bir noktaya kadar gelindi. Onlar hem yeni santral kurma hem rehabilite etme hem de bütün baca gazlarıyla alakalı hassasiyetimizi aynı şekilde, anlaşma gereği paylaşacaklar. Bildiğiniz gibi, oradaki çiftçilerimizin, köylülerimizin, vatandaşlarımızın açtığı dava EÜAŞ'ın aleyhine sonuçlanmıştır ve 21 milyon TL'lik ödeme de taraflarına yapılmıştır. Bu da şunu gösteriyor: Hepimizin hukuka saygısı var, orada EÜAŞ'ın o baca gazı analizlerinde bir aksama olduğu aşikârdır ve bunun da giderilmesiyle alakalı da ben arkadaşlarıma talimat verdim.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali tanrıverdi 2012-01-19 17:50:54

ben size oy vermedim lakin verdiginiz soru önergesi yerinde başka milletvekilimiz yok zaten digerleri gelsin maaşlarımız K.MARAŞ nereye giderse gitsin..ohh ne güzel..helal vekilim İNŞALLAH istikametiniz bozulmaz .bide partiniz ii degil

Avatar
Ali Veli 2012-01-18 19:09:51

Sayın Mesut Dedeoğlu Maraş aşığı biri olduğunuzu gösteriyorsunuz.Sizin için Kahramanmaraş millet vekili olacak adam değil diyenle utansınlar bu zamana kadar bu ilden millet vekili olanlar ile karşılaştırıyorlardır inşallah sizleri. Kahramanmaraşın tarihinde Ali Doğan ve Mehmet Sağlamdan sonra bu ilin sorunlarını gündeme getiren takip eden üçüncü Millet vekili siz olacağınızı kanıtlıyorsunuz. Ama o iki millet vekilimize karşı siz bir adım daha geriden geliyorsunuz çünkü onlar iktidar partisi millet vekili iken maraşı bir nebze gündeme getirdi. Siz ise muhalefette iken Maraşı ve maraşın sorunarını gündeme getirme başarısını gösteriyorsunuz bu da sizin farkınız olsun sizede Allah maraşın sorunlarını muhalefette gündeme getirmeyi kısmet etmiş sayın Dedeoğlu.İmkanlar elde ederseniz sizin neler yapacağınızı görme engelliler federasyonunda yaptıkarınızdan bilen biri olarak başarılarınızın devamını diliyorum ve yapacağınıza da inanıyorum. Maraş halkındanda hangi partiden olursa olsun maraşın sorunlarını maraşı gündeme getiren insanları particiliği bırakarak desteklemeye davet ediyorum. yolun açık olsun sayın vekilim Allah yardımcın olsun bu il için çalışmak bu ili gündeme getirmek deveye hendek atlatmak kadar zor bir iş inşallah başarırsın. Bu yolda yanında çok fazla kişi olmayabilir, yoluna taş koyanda olacaktır mutlaka ama sizin en önemli özelliğiniz yolunuza konulan taşları koyanlara kızarak zaman kaybetmeyip hemen taşı çekip yolunuza devam etmenizdir hiç kimseye kızmamanız ve kin tutmamanızdır.Bu il içinde içinde çalışırken çeşitli eleştiriler alsanızda onlara kulak asmayıp yolunuza devam edeceğinize olan inancımız sonsuzdur.

banner215

banner122

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225