Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi 15 Ekimde toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 15 Ekim 2014 Çarşamba günü toplandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi 15 Ekimde toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 15 Ekim 2014 Çarşamba günü toplandı.

15 Ekim 2014 Çarşamba 19:51
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi 15 Ekimde toplandı
Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda 14 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi gündem maddeleri ve gündem dışı gelen maddeler ile komisyon raporlarını görüştü.
Gündemin 1. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının; İtfaiye Dairesi Başkanlığı altında şube müdürlüğü kurulması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. Maddesinde Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının; Ticaret İl Müdürlüğüne kiraya verilen Özel İdare İş Merkezi 6. Kat 46 numaralı büro tahsisinin iptal edilerek, aynı şartlarda 7. kattaki 51 numaralı büronun tahsis edilmesi ve 7. Katta bulunan 52 numaralı büronun ise yıllık 7.200,00 TL den 11.03.2016 yılına kadar, yıllık ÜFE oranında artırılmak kaydıyla Ticaret İl Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 3. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının; boş kadro iptali ve yeni kadro ihdası ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. Maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının; Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 5.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu İlçesi Aslanbey Mahallesi 854 ada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 6.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi 1243 ada 16 nolu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 7.maddesinde Dulkadiroğlu Belediyesi 1/1000 ölçekli uygumla imar planı notu değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 8.maddesinde Dulkadiroğlu Belediyesi 3180 ve 3185 adalar 1/1000 ölçekli uygumla imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 9.maddesinde Onikişubat Belediyesi Fatih Mah. 725 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 10.maddesinde Onikişubat Belediyesi Serintepe Mah. 6001 ada 4,5 parseller 6002 ada 7,8 parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 11.maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının; Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere forklift alımı ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 12. Maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının; 2015 Yılı Performans Programı ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 13. Maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının; Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde kurslar açılması için protokol yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 14.maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının; Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin 2014 yılı Bütçe Tarifesinde özel şahıslar, kamu kurumları, vakıflar ve sivil toplum örgütleri için salon tahsis ücreti ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 15. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının; Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.


Gündem dışı gelen 16. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Afşin İlçesi Kale Mahallesi 148 ada 27 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 17.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Hacı Bayram Veli Mah. 1017 ada 6,7,8 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 18. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu Belediyesi Yenişehir Mah. 594 ada 150 parsel 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 19.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Afşin İlçesi İmar Planı değişiklikleri ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 20.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mah 1965 ada 11 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 21.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah. 4956 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili tekilfi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 22.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Karamanlı Mah Arpaçukuru mevki 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 23. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Afşin İlçesi İmar Planı değişiklikleri ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 24. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi 2014/73 sayılı meclis kararının düzeltilmesi ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 25.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Üngüt Mah ,6941 ada 14 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 26.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Otopark bedelleri ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 27.maddede İtfaiye Dairesi Başkanlığının; Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetim Yönetmeliği ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 28.maddede Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının; Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 29.maddede Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının; Yakıt Tankeri Alımı İle ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen 30.maddede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının; Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Göksun-Kahramanmaraş-Gaziantep ve  Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda peyzaj çalışması yapılabilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile  protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen 31.maddede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının; 1 Adet 46+1 otobüs alımı ve engelli vatandaşlarımızın hizmetinde kullanılmak üzere 1 Adet engellilere yönelik donanımlı araç alınması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen 32.maddede Fen İşleri Dairesi Başkanlığının; Ayni ihtiyaçların karşılanması amacıyla geçici araç ve personel temini ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen 33.maddede İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının; KUDEP Şube Müdürlüğü isminin Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen 34. Maddede Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının; DSİ 20. Bölge Müdürlüğünce ilimiz merkezinde göstereceği yerde 3 katlı hizmet binası ve 40 adet lojman yapılması için DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanımıza yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen 35.maddede Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının; Fatih Mah. 5954 Ada. 4 Parselde bulunan 54,24 m2 lik Maliye hazinesine ait taşınmaz hissesinin satın alınması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen 36.maddede Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 6683 ada  4 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen 37. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat Belediyesi 2014/87 meclis kararı düzeltilmesi ile ilgili tekilfi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 38. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat Belediyesi 265 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 39.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu Belediyesi 3579 ada 1,2 ve 14 parsel 1/5000 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 40.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat Belediyesi 6434 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 41.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat Belediyesi Dumlupınar Mah. 3042 ada güneyindeki yola ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 42.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat Belediyesi Fatih Mah. 930 ada 6 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 43.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat Belediyesi Karamanlı Mah. 5670 ada 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 44.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat Belediyesi Hacı Mustafa Mah. 112 ada 65 nolu parsel ve 192 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 45.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Türkoğlu İlçesi Çakallı Hasan Ağa Mah. 403 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 46.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Göksun İlçesi Küçük su mah. 141 ada 40 ve 49 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklif İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 47.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Afşin İlçesi Dedebaba Mah 1102 ada 7 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği ile ilgili teklif İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 48.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Ulucamii önü kavşak düzenlemesi ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen 49.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Gayberli Mah. 1080 adanın doğusundaki park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem dışı gelen maddelerin de görüşülmesinin ardından komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Raporların görüşülmesinde; 
1-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Dulkadiroğlu Belediyesi 3266 ada 9 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi. 
2-Çevre ve Sağlık Komisyonunun; Onikişubat İlçesi Aksu Mahallesi 7186 numaralı adadaki alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası olarak kullanılması ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
3-Çevre ve Sağlık Komisyonunun; Onikişubat İlçesi Aksu Mahallesi (7186/1), (189/1) (112/2), (112/3), (112/33), (112/34), (112/35), (112/36), (112/37), (112/39) numaralı parsellerdeki alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası olarak kullanılması ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
4-Çevre ve Sağlık Komisyonunun; Dulkadiroğlu İlçesi, Yusuf Hacılı Mahallesindeki (718-719-720) numaralı parsellerdeki alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası olarak kullanılması ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
5-Hukuk Komisyonunun; Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat İlçesi, Üngüt mah. 5727 ada parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir mah. 4085 ada 21 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi, 808 ada 2 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi, Kılavuzlu mah.1768 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi, Akçakoyunlu Mah. 102 ada 7 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mah. 520 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi, 1452 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi, Pınarbaşı Mah 7822 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi, Üngüt mah.944-842-843-844-845-846 parseller ile 5697 ada 1,2 parseller, 6168 ada 10 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat İlçesi, Hayrullah mah. 7072 ada 1 nolu parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 4598 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi. 
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 7686 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 4972 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi. 
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 4071 parselde 1/5000 ölçekli uygulama nazım imar planı değişikliği ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, numaralı parselde 1/5000 ölçekli uygulama nazım imar planı değişikliği ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 4687 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 266 ada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun;  Onikişubat Belediyesi 5756 ada 8 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Afşin Belediyesi 784 ada 77 parsel 785 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 1173 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 2790 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 192 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Dulkadiroğlu Belediyesi 599 ada 101 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 6458, 6459 ve 6460 adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi 4940 ada 6 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi Cancık Mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Onikişubat Belediyesi Kılavuzlu mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği gibi oybirliği ile kabul edildi.
Raporların görüşülmesinin ardından MHP Grubu adına Meclis Üyesi Kadir Tanış, yağışların arttığı şu günlerde yolların sellere maruz kaldığını ve bu konuda büyükşehir'in çalışmalar için bir yol haritası olup olmadığını sordu.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi, bu soruyu büyükşehirin değil KASKİ'nin cevaplaması gerektiğini ifade ederek: “KASKİ'Nin ilk genel kurulunda bunu arkadaşlarımıza soralım ve gerekli cevabı onlardan alalım. Elbette onların bu tür çalışmalar için bir yol haritası mutlaka vardır” diye cevaplandırdı.
Başkanvekili Tanrıverdi, Ekim ayı olağan meclis toplantısının sona erdiğini ve bir sonraki meclis toplantının 11 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacağını söyleyerek meclisi kapattı.

Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MARAŞLI 2 yıl önce

KALDIRIM İŞKALİNİ BİTİRİN ARTIK ADAMLAR İŞYERİ KADARDA KALDIRIM İŞGAL EDİYOR VATANDAŞ MADUR EDİLİYOR VE KİMSE UMURSAMIYOR

Avatar
ali eren 2 yıl önce

nereye kaldırım yapsak diye düşünüyorlardır. başka bi şeyden anlamaz bunlar.

Avatar
samet46 2 yıl önce

çok acil bir şekilde k.maraşın ulaşım sorununun çözülmesi gerekiyor.metrobüs tranway ne gerekiyorsa yapılsın canımız çıkıyor otobüslerde...necip fazıl şehir hastanesinden Esentepe konutlarını 70 dk. ayakta gittiğimi biliyorum..yazıklar olsun

Avatar
can34 2 yıl önce

habıre ımar planları onaylanmıs baska bısey yok. bır park veya engellıler ıcın kaldırımların duzeltılmesı vs bısey yok.k.maraşi gelısterecek bişsey goremıyorum....habıre ımar planı onaylanması

banner122

banner215

banner124

banner40

banner126

banner191