Her zaman imrenmişimdir İzmirlilere, Bursalılara, Eskişehirlilere. ?Nerelisiniz?? dendiğinde onlar gibi göğsüm kabara kabara memleketimin adını söylemek istemişimdir hep. 
Neden bu böyle? 
Şehrimiz o şehirlerden kötü olduğu veya şehrimizin onlardan eksiği bulunduğu için mi? 
Hayır elbette. 
Bu şehrin tarihi, kültürü, insani değerleri, örfü, adeti, geleneği, doğal zenginlikleri ve daha birçok şeyi tam. 
Hatta fazla bile.
Fakat eksik olan bir şeyi var;
Kent kültürü ve kentlilik bilinci.
Bu çok önemli bir eksiklik.
Maalesef  Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birinde yaşamamıza rağmen şehrimize o ruhu veremiyoruz. Bizde de şehrimize karşı aidiyet duygusu ne yazık ki çok az.
Esasen kentlilik bilincinin oluşmamasında birçok neden var.
Bir ucundan tutmak gerekirse?¦
Yerel yönetimlere, yöneticilere büyük pay düşüyor.
Mesela 12 Şubat Belediyesinin kurduğu bir çağrı merkezi var. Bu çağrı merkezinin kurulması halkla ilişkiler noktasında önemli bir adım. 
Vatandaş ile yönetimi birbirine yaklaştıran, aradaki güven duygusunu tesis eden bir girişim.
Kentlilik bilincinin oluşması için vatandaşın bu şehri evi, şehirde yaşayan insanları ailenin birer bireyi, yöneticileri ise kendi taleplerini uygulayan birer aracı olarak görmesi gerekir.
Bu bilincin oluşması için vatandaşın yönetime dahil olması ve daha da önemlisi şehrini tanıması lazım.
Bu işi belediyeler başarıyla yerine getirebilir.
Kurulan çağrı merkezi bunun küçük de olsa bir örneğidir.
Ayrıca şehrimizin birçok noktasına elektronik bilgi ekranları yerleştirilmiş durumda. Üzerinde ?iyi akşamlar, iyi günler? gibi dilekler yer alıyor. Bu ekranlar bundan daha fazlasını yapabilir. Çok daha işlevsel bir şekilde kullanılabilir.  
Buralarda vatandaşa Kahramanmaraş'ın  tarihi yerleriyle ilgili bilgiler verilebilir.
Turistik ve doğal güzellikleriyle ilgili slaytlar yayınlanabilir.
Mesela şehrin tarihçesi, isminin tarihçesi anlatılabilir; mahalleleri, okulları, camileri tanıtılabilir.
Tabiî ki kahramanları; Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Abdal Halil Ağa anlatılabilir.
Kahramanmaraş'ın geçmiş belediye başkanları, valileri ve  onların hizmetleri sıralanabilir.
Meşhur yemekler, oymacılık, bakırcılık anlatılabilir.
Şehirle ilgili güncel bilgiler verilebilir.
Ashab-ı Kehf, Germanica Antik Kenti gibi önemli yerler hakkında bilgi verilip bunların öneminin nereden geldiği ifade edilebilir.
Bu tür (siyasi içerik taşımayan) bilgiler vatandaşın şehrini, kültürünü tanımasına vesile olur. Halk bunu ilgiyle sempatiyle karşılar ve  halkın şehirle olan bağı kuvvetlenir.
İlaveten yönetenlerle yönetilenler arasındaki mesafenin kısalması, karar alma aşamasında vatandaşa danışılması ve kentliye kentin önemli bir parçası olduğunun hissettirilmesi gerekir.
Vatandaşı yönetimle, vatandaşı vatandaşla ve şehirle ortak bir paydada buluşturmak kentlilik bilincinin oluşması için atılacak en büyük adımlardır.
Kent kültürünün ve kentlilik bilincinin hâkim olduğu bir Kahramanmaraş dileğiyle?