Her ne kadar dünya da olağan ölüm oranlarına uzak olsada korona salgını anın ilk başladığı sırlar hiçbir ülke bu denli ekonomik tahribatı öngörememişti peki 2009 krizi oranına göre korona virüssünün ekonomilerde değişimi nasıl oldu 

Hükümetlerin ve Merkez Bankalarının ekonomik aktiviteyi canlı tutmak için aldığı onca tedbire rağmen, dünyanın en büyük ekonomilerinin aldığı yara büyük oldu. Domino etkisiyle ülkeden ülkeye yayılan salgın, ABD başta olmak üzere dev ekonomileri yıktı geçti. Nisan-Mayıs- Haziran döneminde ABD’nin yüzde 31,7 küçülmeyle en büyük darbeyi yediği salgın nedeniyle Japonya yüzde 27,8, İspanya yüzde 22,1, İngiltere yüzde 20,4 ve Fransa yüzde 19 küçüldü.

Gerek krize karşı alınan önlemler gerekse krizin ekonomiye etki mekanizmaları dolayısıyla Covid-19 krizi, bundan daha önce gerek küresel ekonomide, gerekse yerel ekonomilerde yaşanmış olan krizlerden oldukça farklı. Mevcut krizin etki alanları,

1 Salgın karşısında kısıtlama önlemleri sonucunda belirli sektörlerde faaliyetin ciddi azalması (örneğin konaklama ve yiyecek hizmetleri) ya da (havayolu taşımacılığında olduğu gibi) durması,

2  İstihdam ve gelir kaybına dayalı talep daralması,

3 Uluslararası ve yerel ekonomideki üretim zincirlerinde ve tedarik sistemlerinde yaşanan tahribatın ve istihdam kayıplarının yarattığı arz şoku,

4 Küresel ve yerel finans piyasalarında varlık değerlerinin ve emtia fiyatlarındaki çöküşün yol açtığı finansal sermaye değer kayıpları olarak sıralanabilir.

Türkiye ekonomisi, kriz öncesindeki kırılganlıkları dolayısı ile de bu etki alanlarının toplu sonuçlarını yaşamıştır/yaşamaktadır. Gerek salgının seyri, gerekse salgına karşı alınan önlemlerin kapsamı ve süresinin dinamiklerindeki belirsizlik, probleme ciddi bir başka boyut da eklemektedir. Bu belirsizlikler, özellikle istihdam kaybı ve uzun dönemli işsizlik ile oluşabilecek beşeri sermaye kaybı, zarar görmüş işletme ve hane halkı bilançoları, salgın döneminde daha yüksek tasarruf yapma eğilimi ve bu eğilimin kısa dönemde talep etkisi, zayıflamış küresel üretim, ticaret ve yatırım ağları ile daha da katlanabilecektir.

KORONA VİRÜSÜNE RAĞMEN DEVAM EDEBİLMEK VE EKONOMİDE BİREYSELLEŞEBİLMEK 

Ekonomide bireyselleşmek ne demek?
İş alanlarının daralması işsizlik oranlarının yükselmesi vatandaşın borçlanma oranın yükselmesi 
Bu ve bu alanlarda devletin ekonomide aldığı radikal kararlar yeterlimi ? Hayır yetmez !
Kendi ekonomimizi bireyselleştirmek az tüketim çok üretim tasarruf ve yatırım alanlarının doğru seçimi ve çeşitlendirmek 

ALTIN KURALLAR 
1 kazancından daha az harca
2 kazancından tasarruf yap 
3 kazancını çeşitlendirerek doğru alanlarda muhafaza et 
4 döviz kuru altın dalgalanmalarından yararlanmak için paranı riske etme 
5 bu süreçte kredi ve borçlanmadan uzak dur 
6 uzun vadede BİTCOİN yatırımı yap
7 huzurunu ve mutluluğunu koru