Dede Korkut hikayeleri'nde geçen Dedem Korkut boy boyladı soy soyladı ifadesinde dede korkutun özetle hangisinin yaptığı söylenmiş olur?

A. Oğuz boylarının adlarını saydığı

b. özlü güzel sözler söylediği

C. yola düşüp uzaklara gittiği

D. çocukları öğütleri ip onları at verdiği

"dede korkut'un boylardaki esas işlevi kopuz çalarak boy boylaması, soy soylamasıdır. boyların anlatılmasına boy boylamak, boylar içindeki manzum kısımlara soy, soyları kopuz eşliğinde belli bir melodiyle okumaya ise soy soylamak denir.