Beyindeki nöronlarda ani ve kontrolsüz elektriksel deşarjlar meydana gelir. Bu deşarjlar, istemsiz kasılmalar, bilinç değişiklikleri ve duygusal değişiklikler gibi semptomlara neden olabilir. Epilepsi genellikle nöbetler halinde ortaya çıkar, bu nöbetler arasında hasta genellikle sağlıklıdır.

Epilepsi Türleri

Epilepsi genellikle parsiyel ve jeneralize olmak üzere iki ana tipe ayrılır. Bununla birlikte, dışarıdan fark edilemeyen hafif nöbet türleri de mevcuttur. Nöbetler genellikle 30 saniye ile 2 dakika arasında sürer, ancak bazı durumlarda 5 dakikadan daha uzun sürebilir ve bu durumda status epileptikus olarak adlandırılır.

Epilepsi Belirtileri ve Tanısı

Epilepsi belirtileri arasında ani kasılmalar, bilinç kaybı, görsel veya işitsel halüsinasyonlar, tekrarlayan düşmeler ve aniden çığlık atma gibi semptomlar yer alır. Epilepsi tanısı fizik muayene, Kranial BT veya MR görüntüleme ve EEG (elektroensefalografi) tetkikleriyle konur. Tanı aldıktan sonra, anti-epileptik ilaçlar genellikle nöbetleri kontrol altına almak için kullanılır. İlaçlarla kontrol sağlanamayan durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Covid-19 Pandemisi Sonrası Ayak Bileği Kıkırdak Sorunlarında Artış Covid-19 Pandemisi Sonrası Ayak Bileği Kıkırdak Sorunlarında Artış

Epilepsi, genellikle doğumsal anomaliler, doğum travması, beyin-damar hastalıkları, beyin iltihaplanması ve beyin tümörleri gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Ancak, her epilepsi vakası farklı olabilir ve tedavi yaklaşımı kişinin durumuna ve semptomlarına bağlı olarak değişebilir.