Deprem bölgesinde toplum yararına çalıştırılacaklar için iş süresi sınırı 2024 sonuna kadar kaldırıldı.
İlgili yönetmelikte, bir katılımcının TYP’den en fazla 9 ay yararlandırılabileceğine ilişkin hüküm bulunuyor.

Türkiye İş Kurumu’nun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, deprem bölgesinde sayılan yerlerde 1 Temmuz-31 Aralık 2024 arasında sözleşme ilişkisi kurulacak TYP’lerde yönetmeliğin iş süresi sınırına yönelik hükmü uygulanmayabilecek.

TYP DÜZENLENMESİNDE KATILIMCI SINIRI OLMAYACAK
Yeni düzenlemeye göre ayrıca, TYP’lere devam süresince adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisinin katılabileceğine yönelik kural da uygulanmayabilecek, 30 Haziran 2024 tarihine kadar yönetmelikle öngörülen sınırlamalara bakılmaksızın ihtiyaç görülmesi halinde kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP düzenlenebilecek.

Yönetmelik değişikliğine göre, TYP’lerden mazeretsiz olarak ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra İŞKUR tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az 3 iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenlerin, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmeden yeni bir TYP’den yararlanamayacağına yönelik kural da işletilmeyebilecek.

TYP UYGULAMA SÜRESİ 6 AYDAN 9 AYA ÇIKARILDI
Yönetmelikte, her bir program için TYP uygulama süresini 6 ayla sınırlayan hüküm, deprem bölgesinde sayılan yerlerde 9 ay olarak uygulanacak. Bu hükmün uygulanması halinde katılımcılara ücretsiz olarak verilecek izin süresi de 5 günden 10 güne çıkarıldı.

TYP kapsamındaki işler için bütçe tahsis tutarı, işsizlik sigortası kanununda istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler alınmasına yönelik olarak ilgili yıl için ayrılmış bütçenin yüzde 35’inden fazla olamayacak.

-Toplum-Yararina-Program-9-ay-uzatildi-525856

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.