Yer Bilimleri  ve Deprem Uzmanı Serkan İlçeli derpemler konusunda yapmış olduğu açıklamasında; ''Jeodetik çalışmalar, DAFZ üzerinde 5-9 mm/yıl kayma hızı mevcut olduğunu gösteriyor. Bu fay zonu üzerinde olan Gölbaşı/Türkoğlu segmenti ortalama 90 km uzunluğunda. Bu segment üzerindeki depremler;1000 yıl aralıklarla tekrarlanmaktadır ve 1114 yılından bu yana yaklaşık 908 yıldır büyük bir deprem olmamıştır.

Gölbaşı-Türkoğlu segmentinde yüzey faylanması oluşturan büyük depremler 400-700 yıl aralıklarla gerçekleşmektedir. Gölbaşı-Türkoğlu segmentinde en son 1513 yılından itibaren 509 yıldır yüzey faylanması olan büyük bir deprem yoktur. Bu durum çok yakın gelecekte büyük deprem üretme potansiyelinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.

Yapmış olduğum çalışmalarda bu segmentin ortalama 1910/1915 yılları arasında büyük bir deprem üretmesi gerektiği yönüne… Hala böyle bir depreminin olmadığını göz önüne alırsak, çok yüksek risk barındırdığı görüşündeyim. 1900’den günümüze Kahramanmaraş il sınırları içerisinde meydana gelen en büyük deprem 10.01.1901‘de Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde büyüklüğü M=5.5 olarak gerçekleşti. Bölgede Son 3 ayda gerçekleşen deprem silsilesi bu segment için adeta bir alarm niteliğindedir.

Çok yüksek deprem riskine sahip her iki fay segmentinin geçtiği ve yakınlarında, Kahramanmaraş, Bingöl, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Hatay gibi büyük kentler ve çok sayıda ilçe yerleşim alanları, yakın çevresinde büyük barajlar olması nedeniyle, deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların acilen hayata geçirilmesi,  can ve mal kaybının önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş kent merkezinin zemin yapısı ve ivmelenme değerlerinden dolayı şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasarın fazla olacağı aşikârdır!

Yaşanacak olan büyük bir depremi en az zararla atlatmak istiyorsak;

Yapıların etüt, projelendirme ve inşaat süreçlerindeki hata veya eksiklikler ivedilikle giderilmelidir. Riskli yapılar tespit edilip imha edilmelidir. İmha diyorum çünkü, çürük olan yapıyı ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin mutlaka can kaybına yol açacaktır. Özellikle Kahramanmaraş ilimiz için değil, tüm Türkiye’de seferberlik başlatılması gereklidir. Deprem zararların azaltmanın ve depreme hazır olmanın en önemli unsurlarından biri yapıların olası bir depreme hazır olmasıdır. Katil kolonların kurbanı olmamak için İl ve İlçelerde  kesik kolon avına çıkılıp tespitler yapılması gerekli ve acil önlem alınmadır. Okul ve işyerlerinde eğitim seferberliği başlatılmalıdır.'' İfadelerine yer verdi.