Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Prof. Dr. Dilek Erkan, çocuklarda göz tembelliği hakkında bilgi veriyor ve erken tanı ile tedavinin önemini vurguluyor.

Göz Tembelliği Nedir ve Neden Olur? Göz tembelliği, genellikle herhangi bir yapısal bozukluk olmaksızın, erken çocukluk döneminde görme duyusunun normal gelişiminin engellenmesi sonucu ortaya çıkan bir göz sorunudur. Göz tembelliği, bir veya her iki gözde görme azlığına yol açabilir ve bu durum ileri yaşlarda kalıcı olabilir. Göz tembelliğine neden olan faktörler arasında kırma kusurları, şaşılık, görsel uyaran yokluğu veya zayıflığı, ailede göz tembelliği veya şaşılık öyküsü, prematüre doğum veya düşük doğum ağırlığı gibi durumlar yer alır.

Göz Tembelliğinin Belirtileri ve Etkileri Göz tembelliği erken dönemde fark edilmediğinde ilerleyen yaşlarda kalıcı görme azlığına ve üç boyutlu görme yeteneğinin kaybına neden olabilir. Göz tembelliği olan kişilerin sağlam gözlerini kaybetme riski de artabilir. Ayrıca, görme bozukluğu çocukların vücut ve denge gelişimini, algılama ve iletişim becerilerini, sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Sasilik

Yaşamak Eziyet Gibi Geliyorsa Tükenmiş Olabilirsiniz! Tükenmişlik Sendromu Belirtileri Tedavisi Yaşamak Eziyet Gibi Geliyorsa Tükenmiş Olabilirsiniz! Tükenmişlik Sendromu Belirtileri Tedavisi

Göz Tembelliği Tedavisi Göz tembelliği tedavisinde erken tanı ve müdahale büyük önem taşır. Tedavi yöntemleri arasında, tembelliğe neden olan faktörün ortadan kaldırılması, kırma kusurlarının düzeltilmesi için uygun gözlük veya kontakt lens kullanımı, sağlam gözün belirli sürelerle kapatılması gibi yöntemler bulunur. Tedaviye uyum sağlanamadığı durumlarda ise damla veya özel gözlük camları ile sağlam gözün görüşü bozularak tembel gözün kullanılması hedeflenir. Tedavinin başarısında hekim, aile ve çocuk arasındaki işbirliği çok önemlidir.

Önleyici Tedbirler Bebeklerin ve çocukların göz sağlığı için düzenli göz muayeneleri önemlidir. Yenidoğan bebeklerin gözlerinin saydam ve paralel olduğu kontrol edilmeli ve herhangi bir sorun fark edildiğinde uzman bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Bebekler hayatlarının ilk yılında göz hekimi tarafından muayene edilmeli, sonrasında da belirli aralıklarla göz muayeneleri yapılmalıdır.

Sonuç Göz tembelliği, erken tanı ve tedavi ile önlenebilen bir sorundur. Bebeklerde ve çocuklarda göz sağlığını korumak için düzenli göz muayeneleri yaptırmak önemlidir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, başarı şansı o kadar yüksek olur. Çocukların sosyal gelişimlerini ve yaşam kalitelerini korumak için göz sağlığına gereken önem verilmelidir.