Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş'ta bulunan EXPO uygulama alanı içinde yer alan 35.945 m² arsanın satışını gerçekleştireceğini duyurdu. Belediyeye ait olan bu arsa, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14:00'te Belediye Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihaleyle satılacak.

İhalede, arsanın muhammen bedeli 102.445.729,50 TL olarak belirlenmiş olup, zemin iyileştirme bedeli de 15.974.243,33 TL'dir. Toplam muhammen bedel ise 118.419.972,83 TL'dir. İhaleye katılmak isteyenlerden istenen geçici teminat bedeli ise 3.552.600,00 TL'dir.

Söz konusu arsa, imar planında Fuar, Panayır ve Festival Alanı olarak belirlenmiş olup, EXPO uygulama alanı içerisinde yer alıyor.

Kahramanmaraş Protokolünden Bayramı Öncesi Şehitlik Ziyaretleri! Kahramanmaraş Protokolünden Bayramı Öncesi Şehitlik Ziyaretleri!

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin belirli belgeleri tamamlamış olarak 28 Şubat 2024 tarihine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen tarih ve saatten sonra yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

İhale ile ilgili şartname ve eklerinin 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebileceği veya ücretsiz olarak görülebileceği belirtildi. Katılımcılardan istenilen belgeler arasında kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, vekaleten katılma durumunda noter tasdikli vekaletname gibi belgeler yer alıyor.