Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanları, artan şiddet olaylarına karşı 21 Mayıs 2024 tarihinde iş bırakma eylemi yapacak. Hekimsen Sendikası tarafından alınan bu karar, tüm poliklinik hizmetlerinin durdurulmasını içeriyor. Bu kapsamda acil servisler, acil ve onkolojik vaka ameliyatları, doğum salonları ve evde bakım hizmetleri dışındaki tüm sağlık hizmetleri duracak.

İş Bırakma Eyleminin Nedeni

Kahramanmaraş'ta son dönemde artan sağlıkta şiddet olayları, bu iş bırakma kararının temel nedeni olarak gösteriliyor. Özellikle aile hekimi meslektaşlarının uğradığı bıçaklı saldırı, bu kararın alınmasında önemli bir rol oynadı. Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamaması, Hekimsen’in bu eylemi gerçekleştirme kararını tetikledi.

Sağlık Çalışanlarına Uyarılar

Hekimsen, 21 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan iş bırakma eylemi sırasında tüm sağlık çalışanlarının iş yerlerine gitmemelerini önemle duyurdu. Güvenlik nedeniyle çalışanların o gün iş yerlerinde bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Eylem Kapsamı ve Detayları

  • Eylem Tarihi: 21 Mayıs 2024
  • Kapsam: Kahramanmaraş genelinde tüm poliklinik hizmetleri duracak. Acil servisler, doğum salonları ve onkolojik vaka ameliyatları hariç tüm hizmetler durdurulacak.
  • Güvenlik Uyarısı: Sağlık çalışanlarının taciz ve diğer güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyuruluyor.

Hekimsen'in Açıklaması

Hekimsen Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için yetkililerin etkin ve kalıcı çözümler üretmesi gerektiği vurgulandı. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin kabul edilemez olduğu belirtilerek, demokratik tepkinin yetkililer tarafından dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Sonuç ve Beklentiler

Bu iş bırakma eylemi ile Hekimsen, sağlıkta şiddete karşı farkındalık oluşturmayı ve yetkililerin acil tedbirler almasını hedefliyor. Kahramanmaraş’ta 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek bu eylem, sağlık çalışanlarının seslerini duyurması ve güvenli çalışma ortamları için bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş'ta Çocuklar Geri Dönüşümle Filistin Bayrağı'nı Boyadı Kahramanmaraş'ta Çocuklar Geri Dönüşümle Filistin Bayrağı'nı Boyadı

Önemli Not

Kahramanmaraş’ta 21 Mayıs 2024 tarihinde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların, eylem nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar konusunda bilinçli olmaları ve acil olmayan durumlarda hastanelere başvurmamaları önerilmektedir.