‘’Daha Yaşanır Bir Dünya için... Daha Aktif Bir Gençlik’’ isimli Erasmus+Gençlik değişimleri projesi uygulanmaya başlandı. Proje Türkiye, Romanya , Slovakya’ dan toplam 30 katılımcı ile 31.07.2022-09.08.2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta gerçkleştirildi.

WhatsApp Image 2022-08-12 at 09.06.12

Projeyi THK Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği adına Yasal Temsilcisi Cemil Önder, Proje İletişim Kişisi Yılmaz Cansarı ve Dernek Başkanı Mahmut Hopur yürütüyor. 

WhatsApp Image 2022-08-12 at 09.06.13

Konuyla ilgili dernek tarafından yapılan açıklamada "Projemizin hedefleri; Gençlerde doğa sevgisi oluşturmak, doğal ve sağlıklı yaşama alışkanlıklarını geliştirmek ve doğa sporlarına ilgilerini artırılmak, Çevreyi koruma bilinçlerini ve çevre ile etkinliklere gönüllü katılım kültürlerini geliştirmek, Farklı kültürlerden akranları ile kampçılık, izcilik, tırmanış, kayakçılık, kanoculuk, trekking ve foto safari gibi aktiviteleri paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde gerçekleştirmelerini sağlamak, böylece; doğada güçlüklerle başa çıkma, hayatta kalma ve sorun çözme yeteneklerini ve empati duygularını geliştirmek, ön yargılardan kurtulmalarını sağlamak, aktif katılımlarını, dilsel ve bireysel yeterliliklerini artırmaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek için 5 günü doğada geçecek 8 günlük faaliyet planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp Image 2022-08-12 at 09.06.13 (1)

Projeyle ilgili şu açıklamalar yapıldı:

 Katılımcılar doğada tüm faaliyetleri Derneğimiz, ve il spor müdürlüğü profesyonellerinin destekleri ile gerçekleştireceklerdir. Katılımcılara doğada her sportif etkinliğin başında o spor dalının gerekleri doğrultusunda bireysel güvenlik önlemleri eğitimleri ile her bir spor dalının kuralları ve nasıl uygulandığı konusunda teorik ve uygulamalı kısa eğitimler verilecektir. Profesyonellerin rehberliğinde 6 ayrı gruba ayrılmış katılımcılara ayrı, ayrı gruplar halinde kamp yeri seçimi, kamp çadırları kurulması, çadır güvenliğinin sağlanması, kamp ateşi yakılması, kamp yemeği hazırlanması gibi pratik uygulamalar yaptırılacaktır. Kampçılık örneğinde olduğu gibi trekking, tırmanış, kayakçılık, dağ bisikleti ve diğer spor dalları ile ilgili faaliyetlerde bu spor dallarının teknik kural ve kaidelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Ancak doğada uygulanacak tüm sportif faaliyetler 6 faaliyet grubu arasında bir yarış halinde gerçekleştirilecektir. Kampta pişirilecek yemekler için gerekli malzemeler ve gıda maddeleri civar köylerden ve tamamen doğal ürünlerden temin edilecek, katılımcılar tarafından hazırlanıp, servis edilecek ve hep birlikte yenecektir. Böylece katılımcıların doğayı sevmeleri, doğayı ve çevreyi koruma bilincine kavuşmaları, doğal yaşama ve doğa sporlarına ilgi duymaları sağlanacak, faaliyetler çerçevesinde uygulanan doğa sporları ile ilgili temel yeterlilikler kazanacaklardır. İzcilik, kampçılık, doğa yürüyüşü gibi projede uygulanacak faaliyetlerin birçoğu bireyler arasında yardımlaşma, paylaşım ve dayanışmayı gerekli kılan ve hayatta kalma ve zorluklarla başa çıkma yeteneklerini geliştiren aktivitelerdir. Yukarıda sayılan tüm faaliyetler katılımcıların eğlenerek, öğrenerek ve uygulayarak sosyal, kültürel ve sportif yeterliliklerini geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Bunların dışında projemizde tanışma toplantısı, ortak ülkeler kültür gecesi, müzik eğlence programı, kamp ateşi sohbetleri ve veda partisi gibi aktivitelerde planlanmıştır. Bu faaliyetlerin sonunda katılımcılar farklı kültürden akranları ile tanışıp kaynaşacaklar, sohbetlere ve tartışmalara katılacaklar, gruplar halinde bireysel olarak çeşitli performanslar sergileyecekler, motivasyonlarını, öz güvenlerini, sosyal, kültürel, dilsel ve bireysel gelişimlerini artıracaklardır. Farklı ülkelerden dostlar ve arkadaşlar edinecekler, farklı kültürleri tanıyacaklar, onlara ilgi duyacaklar, kültürel ön yargılarından kurtulacaklar ve kültürler arası farkındalıkları gelişecektir.

    Projemiz derneğimiz üyesi çoğu ekonomik dezavantajlı gençler tarafından ortak ülkelerinde katkıları ile hedef gençler için o alternatif yollardan birisi olması amacıyla tasarlanmıştır. Gençlerin büyük çoğunluğu ilk kez uluslar arası bir projeye katılacaklar, farklı kültürlerden akranları ile bir araya gelecekler, doğayı içinde yaşayarak ve irdeleyerek tanıyacaklar, erişim sağlayamadıkları birçok doğa sporu türünü test edecekler, sporun ve sağlıklı yaşamanın önemini kavrayacaklardır. Projemiz bu gençler için her hangi bir projeye katılmaktan çok daha fazla anlam ifade etmektedir. Bu proje ile gençler kendileri için kendi inisiyatifleri dışında yaşamak zorunda kaldıkları, ya da öyle sandıkları yokluklarla, imkansızlıklarla ve sorunlarla dolu bir hayatın kaderleri olmadığını anlayacaklar, kendilerinin de diğerleri gibi toplumun eşit bireyleri olduklarını kavrayacaklar, içinde bulundukları her açmazdan kurtulmanın bir yolu olduğuna inanmaya başlayacaklardır. Doğanın insanlığın ortak mirası, onu korumanın bir insanlık görevi ve sporun insanlığın birleştirici gücü olduğunu yaşayarak öğreneceklerdir. Birçok farklı ulustan, dil, din ve coğrafyadan akranları ile gerçekleştirecekleri ortak aktivitelerle sosyal, kültürel ve kültürler arası ön yargılarından kurtulacaklar, aidiyet duyguları ve empatileri gelişecek, öz güvenleri ve öz saygıları artacaktır. Doğada kamp kurarak ve farklı kültürlerden akranları ile yardımlaşıp, dayanışarak zaman, zaman kendi yemeklerini kendileri pişirerek, dereleri atlayıp, tepeleri aşarak, doğa koşullarında dayanıklılıkta gerektiren bir spor türünü deneyimleyerek, sorunlarla, güçlüklerle mücadele ederek şehrin konforundan uzakta geçirecekleri bu süreçte mücadele azimleri gelişecek, zorluklarla başa çıkma yetenekleri gelişecektir. Doğa sporlarının en önemli özelliklerinden biriside zor koşullarda yardımlaşma ve dayanışma duygusunun maksimum düzeyde yaşanmasıdır. Birisi diğerini düştüğü çukurdan yukarı çekmek için elini uzatacak, bir diğeri pişirdiği yemeği ötekine ikram edecek, başka biri arkadaşının bir başka sorununa çözüm olmak için çabalayacaktır. Bahsettiğimiz şey arkadaşlıkların ve dostlukların başka bir şekilde olmayacak kadar güçlü kurulduğu, paylaşmanın, yardımlaşma ve dayanışmanın maksimum düzeyde gerçekleştiği bir sonucu işaret etmektedir. Projemizde mantıksal olarak katılımcıların tam da bunlara ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir. Sağlıklı yaşama alışkanlıkları edinmek, spora yönelmek, doğayı ve çevreyi önemseyip, yaşamında onlara da yer açmak, içinde bulunduğu olumsuz durumlara teslim olmayıp onlarla mücadele etmek, yeni fırsatlar aramak, bulmak ve böylece sorunların üstesinden gelmek, sosyal hayata daha aktif bir şekilde dahil olmak, farklı kültürden insanları tanımak, anlamak, farklılıklara saygı duymak, dezavantajlarla toplumun her bir ferdinin bir gün muhatap olabileceği gibi, bu dezavantajlardan da kurtulmanın herkes için bir alternatif yolunun olduğuna inanmak…