Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilere, Ziraat Bankası ve TKK tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçlarının ertelenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda değişiklik yapıldı.

Buna göre 21 Şubat 2023 tarihli ve 6816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, "Hasar tespit komisyonu kararlarının, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanmış olması esastır." cümlesi "Hasar tespit komisyonu kararlarının, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde hazırlanmış olması esastır." şeklinde değiştirildi. Karar, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yer altı maden işletmelerine destek verilmesine ilişkin kararda değişiklik

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar'da da değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun geçici 29'uncu maddesi gereğince alındı.

Buna göre, söz konusu kararın 6'ncı maddesinin, birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "31/12/2022" ibareleri "31/12/2023" şeklinde değiştirildi.

Kararın kinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi ise "3213 sayılı Kanun kapsamında işletme faaliyetlerinin durdurulması halinde işletme faaliyetine müsaade edilen tarihe kadar, üretime hazırlık faaliyetlerinin işletme projesine aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde bu aykırılığın giderildiği tarihe kadar, daimî nezaretçi ataması yapılmaksızın çalışıldığının tespit edilmesi halinde ise daimi nezaretçi ataması yapılan tarihe kadar geçen sürelerde destek ödemesi yapılmaz." şeklinde yeniden düzenlendi.

Aynı kararın 8'inci maddesinin, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan "31/12/2022" ibareleri de "31/12/2023" şeklinde değiştirildi.

Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Çiftçilerin hasar tespitiyle görevlendirilen komisyonlara ek süre tanındı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, 22 Şubat'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 yıl ertelenmişti. Söz konusu kararla, hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulmuş ve komisyonlarda, ilgili kamu kurumları ve ziraat odalarından temsilciler görevlendirilmişti.

Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi. Karar, 6 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.