Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamalarına göre, Adana'nın da etkilendiği bu depremler sonrasında kentte deprem konusu yoğun bir şekilde gündeme geldi. Prof. Dr. Pampal, Adana'yı etkileyebilecek faylar arasında Karataş-Yumurtalık Fayı, Misis-Andırın Fayı, İskenderun Fayı, Kozan Fayı, Savrun Fayı ve Saimbeyli Fayı gibi fayların bulunduğunu belirtti. Bu fayların, 6 ila 7 büyüklüğünde depremlere neden olabileceğini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çetin ise Adana ve çevresinde bulunan aktif fay hatlarına yönelik çalışmalarda görev aldı. Prof. Dr. Çetin'in ifadelerine göre, Adana'nın kuzeyinde "Saimbeyli makaslama zonu" olarak adlandırılan faylar da bulunmakta. Bunlar, Kozan başta olmak üzere Feke, Osmaniye'nin Sumbas ve Kadirli ilçelerinde etkili olabilecek depremlere yol açabilir.

Ayrıca, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, bölgedeki yapıların beton kalitesinin düşük olduğunu belirtti. Özellikle yüksek katlı binaların beton kalitesi ve demir işçiliğinde yanlışlıkların bulunduğunu ifade etti. Bu durumun, deprem riski altındaki bölgeler için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Tüm bu açıklamalar, Adana ve çevresinde deprem riskinin önemli bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Bu nedenle, bölgedeki fay hatlarının sürekli olarak izlenmesi ve yapılan çalışmalarla deprem riskinin minimize edilmesi gerekmektedir.