Depremden etkilenen bu bölgelerdeki vergi mükellefleri için borç başvuruları ve ilk taksit ödemeleri, peşin ödeme dahil, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Mücbir sebep hali nedeniyle 6 Şubat 2023 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin ilki, mücbir sebep halinin sona erdiği ayı takip eden ay içerisinde ödenebilecek. Sonraki taksitler ise bu tarihten itibaren aylık dönemler halinde, en fazla on iki ay boyunca ödenebilecek.

Terör Mağdurları İçin de Düzenleme

Resmi Gazete'de yer alan bir diğer düzenleme ise terör mağdurlarını kapsıyor. Terör ve terörle mücadeleden kaynaklanan zararların karşılanmasına ilişkin başvuruların sonuçlandırılma süresi, 1 yıl daha uzatıldı.

Vatandaşlar İçin Önemli Bilgilendirme

Motorine 1,34 Lira Zam: Kahramanmaraş'ta Litresi 42 Lirayı Geçecek! Motorine 1,34 Lira Zam: Kahramanmaraş'ta Litresi 42 Lirayı Geçecek!

Bu yeni yapılandırma, depremden etkilenen vatandaşların mali yükümlülüklerini daha kolay bir şekilde yerine getirmelerini amaçlıyor. Vergi mükelleflerinin bu süreçte dikkatli olmaları ve gerekli başvuruları zamanında yapmaları önem arz ediyor. Bu düzenlemeler sayesinde, borçların ödenmesi daha planlı ve uzun vadeye yayılmış bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Yapılandırma süreci hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detayları için ilgili vergi daireleri ve resmi web siteleri üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir. Bu fırsattan yararlanarak vergi borçlarını düzenlemek isteyen vatandaşlar, belirtilen süreler içerisinde başvurularını tamamlamalıdır.