Ebrar Sitesi H Blok Faciasında Adalet Arayışı: İlk Duruşma Tamamlandı! Ebrar Sitesi H Blok Faciasında Adalet Arayışı: İlk Duruşma Tamamlandı!

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, 22 Şubat'ta İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nda görüşülecek. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, projenin kültür ve turizm koruma bölgeleriyle çakışmadığını belirtirken, aynı bakanlığa bağlı Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, projenin tescilli arkeolojik sit alanları sınırlarıyla çakıştığını tespit etti.

Proje, orman, tarım, mera ve sulak alanları üzerinden geçerken, bölgede bulunan dereler, yeraltı suyu işletme sahaları ve göller gibi doğal özelliklere de etki edebilir. Bu durum, çevreci ve kültürel koruma hassasiyetine sahip kurumlar arasında farklı görüşlere yol açtı.

Ayrıca, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyesi'nin projeye dair görüşünde, "Mevcut imar planlarımız göz önüne alınarak demiryolu güzergahı tekrar düzenlenmeli" ifadesi yer aldı.