DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), zorunlu deprem sigortası kapsamında bugüne kadar toplam 35 milyar 906 milyon 326 bin lira hasar ödemesi yaptı. Bu ödemelerin 2023 yılında gerçekleşen toplam hasarın yüzde 96'sını oluşturduğu bildirildi.

DASK'ın kuruluşundan bu yana yapılan hasar ödemeleri, 2023 yılı itibarıyla 35 milyar 906 milyon 326 bin lira olarak kaydedildi. Yapılan ödemelerin büyük bir bölümü, 6 Şubat depremleri sonrasında meydana gelen hasarlar nedeniyle gerçekleştirildi. 2023 yılı itibarıyla ödenen toplam hasarın 34 milyar 440 milyon lirası, 6 Şubat depremlerine ait dosyalara yönelikdi.

Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan konut sayısı 20 milyon 32 bin olarak kaydedildi. Bu poliçelerle toplam 11 milyon 751 bin 373 konutun sigortalandığı belirtilirken, Türkiye'nin genel sigortalılık oranının yüzde 59 olduğu ifade edildi.

Hasar ödemelerinde en yüksek payı alan iller arasında Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın ön plana çıktığı gözlemlendi. Hatay'a yapılan hasar ödemeleri 9 milyar 405 milyon lira olurken, bu ili 7 milyar 477 milyon lirayla Malatya ve 5 milyar 203 milyon lirayla Kahramanmaraş izledi.

Kahramanmaraş ve Hatay Ticaret ve Sanayi Odasından, Mücbir Sebep Süresi İçin Ortak Bildiri! Kahramanmaraş ve Hatay Ticaret ve Sanayi Odasından, Mücbir Sebep Süresi İçin Ortak Bildiri!

dsfsd

Özellikle deprem kuşağında yer alan illerde sigortalılık oranının yüksek olduğu görülüyor. Bu kapsamda Bolu ve Düzce'de sigortalılık oranı yüzde 92 olarak kaydedilirken, Marmara Bölgesi genelinde sigortalılık oranının yüzde 67 olduğu belirlendi.

DASK, gelecek yılın üçüncü çeyreğinde "Zorunlu Deprem Sigortası"nın kapsamını genişleterek sel ve diğer doğal afetleri de içine alan "Zorunlu Afet Sigortası"na dönüştürmeyi planlıyor. Bu adımın, sigortalılık oranını artırmaya yönelik önemli bir adım olması bekleniyor.