Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş ve vergi yükümlülükleri ertelenmişti.

Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas Gürün'de mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona ererken Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Bakanlık, mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

AK Parti’den Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenlemeler: Barınak, Kısırlaştırma ve Ötenazi AK Parti’den Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenlemeler: Barınak, Kısırlaştırma ve Ötenazi

Bu illerde kaydı bulunan mükellefler, mücbir sebep halinin başladığı 6 Şubat'tan, mücbir sebep halinin sona ereceği 30 Nisan 2024'e kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerini 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar verebilecek.

Bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi ve 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidi, 31 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.

Yine bu mükelleflerin, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ile deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi de uzatıldı.

Bu alacaklar her bir vade tarihi itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecek ve ödeme süreleri normal vade tarihlerinden itibaren bir yılı geçmeyecek şekilde uzatılacak. Bir yıllık sürenin bitim tarihinin 31 Mayıs 2024'ten sonrasına tekabül etmesi durumunda ise bu günün sonuna kadar ödeme yapılabilecek.

Özel tüketim vergisi ve harçlar kapsam dışında
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre verilmesi gereken beyannameler ile tahakkuk eden özel tüketim vergisi, Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar, "noterlerce yapılacak makbuz karşılığı ödemelere ait beyanname ve ticaret sicil harçlarına ilişkin bildirimler üzerine tahakkuk eden alacaklar" önceden olduğu gibi mücbir sebep hali kapsamı dışında olacak. Bu yükümlülüklere ilişkin sürelerde herhangi bir erteleme yapılmayacak.

Söz konusu vergi mükelleflerinin borçları, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecek.

Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri dışında mükellefiyet kaydı olup söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükellefler için de mücbir sebep hali, 30 Nisan 2024 Salı günü sonu sona erecek.

Yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince mücbir sebep halinin devamına karar verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanların, başvurularını 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sonuna kadar yapması ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dahil) 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödemeleri gerekiyor.